Nell'Armonia, rejoignez-nous, expert SI finance Oracle EPM, Anaplan, CCH Tagetik

Dołącz do nas

Dołącz do naszego zespołu 170 ekspertów biznesowych, technicznych i projektowych z siedzibą w Paryżu-Francji, Tel Awiwie-Izraelu, Warszawie-Polsce i Casablance-Maroko!

Nell’armonia part of Accenture jest zorientowana na klienta od początku swojej działalności w 2007 roku i mocno skoncentrowana na innowacjach i tworzeniu wartości, stale się rozwija, aby przewidywać rozwój rynku i pomagać swoim klientom zrozumieć i przyswoić wartość oferowaną przez nowe rozwiązania Enterprise Performance Management solutions, cyfryzację i chmurę.

W realizacji misji nasi konsultanci są naszą siłą, ich kompetencje są naszym atutem, a ich reputacja i pozycja – naszym kapitałem.

Rozwijaj się w doświadczonym zespole i poszerzaj swoje umiejętności

Nell’armonia part of Accenture opiera swoją reputację na doświadczeniu, wymagając od każdego nowo przybyłego pracownika co najmniej 5-ciu lat doświadczenia ai ścieżki kariery, która jest zgodna z obszarem (obszarami) ich przyszłych zadań.

Within the Consulting division, the three business competencies centres are overseen by local managers who organise sharing and upskilling (offers, technologies, methods):

  • Kontrola zarządcza
  • Konsolidacja – Sprawozdawczość
  • Dział Systemów Informatycznych

Zdywersyfikuj swoje doświadczenia

Nasza oferta usług obejmuje wszystkie potrzeby projektu business intelligence zawierając rozwiązania on-premise lub SaaS: doradztwo, integrację, technologie.

Podczas gdy większość uczestników rynku często specjalizuje się tylko w jednej z tych dziedzin, Nell’armonia part of Accenture jest jedyną firmą tej wielkości, która oferuje swoim klientom zespół z doświadczeniem w każdej z tych dziedzin..

Ponad 300 klientów powierzyło nam swoje strategiczne projekty. Są to czołowe spółki notowane w indeksie CAC 40, duże międzynarodowe grupy lub średnie przedsiębiorstwa obejmujące wszystkie sektory działalności.

Poszerz swoją wiedzy specjalistyczną

Nell’armonia part of Accenture zdecydowała się mocno zainwestować w szkolenie swoich konsultantów, umożliwiając im zdobycie pozycji najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach.

Od dnia zatrudnienia, a także przez całą karierę zawodową, każdemu konsultantowi zostanie zaproponowany dostosowany do jego potrzeb program szkoleń i certyfikacji. W ciągu pierwszych trzech miesięcy każdy nowo zatrudniony doradca będzie miał przydzielonego opiekuna wyższego szczebla, który będzie osobiście monitorował jego rozwój osobisty i zawodowy.

Dążenie do doskonałości, praca w klimacie zaufania i wzajemnego wsparcia

Nell’armonia part of Accenture opiera się na swoich zasadach założycielskich, aby ustanowić i wspierać rozwój swojej kultury korporacyjnej:
doskonałości, honorowania zobowiązań, zaufania, wzajemnego wsparcia, pokory.