Nell'cloud Nell'Armonia

Interoperacyjność systemów informatycznych

Architektura chmury

Przejście do chmury: dziś dyrektor ds. informacji (CIO) przejmuje rolę dyrygenta orkiestry i musi teraz polegać na nowej generacji architektów, którzy pomogą mu zarządzać interoperacyjnością systemów.

Pojawienie się chmury zmienia rolę CIO.

Z pozycji „strażnika świątyni” technologii wdrażanych w przedsiębiorstwie, CIO jest obecnie odpowiedzialny za optymalizację kosztów, bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów przedsiębiorstwa, czy to w chmurze publicznej, prywatnej, czy utrzymywanej na miejscu.
W obliczu tej ewolucji wyłania się nowy zawód, który przejmie pałeczkę.


Misją architekta chmury jest:

 • Zapewnienie wzajemnego połączenia danych i metadanych pomiędzy rozwiązaniami, niezależnie od tego, czy są one hostowane w chmurze publicznej, prywatnej czy też w chmurze lokalnej
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa/span> zarówno danych, jak i przepływów między aplikacjami, niezależnie od lokalizacji tych danych
 • Zaoferowanie użytkownikom końcowym widoczności lokalizacji, świeżości lub statusu transferu danych.

Gwarant połączeń międzysystemowych, niezależnie od ich lokalizacji

W obliczu masowego przejścia do chmury, liczba i lokalizacja aplikacji stale rośnie.
Tak więc rola architekta chmury jest obecnie nadrzędna aby zapewnić CIO ogólną spójność pomiędzy „wyoutsourcowanymi” systemami informacyjnymi, a tym samym oczekiwaną jakość usług.Głównymi zadaniami architekta chmury są:

 • Zarządzanie przepływem danych i metadanych pomiędzy aplikacjami oraz dostarczanie niezbędnych narzędzi do tego celu
 • Zapewnienie użytkownikom końcowym widoczności zmian w tych przepływach (BPM – Business Process Modeling)
 • Zapewnienie dostępności aplikacji dla użytkowników końcowych.

Gwarant bezpieczeństwa informacji

Poza bezpieczeństwem przechowywania danych – które jest ogólnie gwarantowane jako wymóg prawny przez dostawcę SaaS – każdy pojedynczy proces biznesowy musi być zabezpieczony przez architekta chmury:

 • Obsługa i konwersja różnych protokołów łączności danych
 • Jakość danych
 • Agenci programowi, którzy umożliwiają bezpieczną komunikację między systemami
 • Zarządzanie i monitorowanie przepływów integracyjnych
 • Unikatowa identyfikacja (Single Sign On)
 • Synchronizacja z katalogami firmowymi


Istnieje wiele technologii i rozwiązań odpowiednich do zaaranżowania tych przepływów.

Nell’armonia stale monitoruje innowacje w tej dziedzinie, aby zapewnić Ci najbardziej efektywne wsparcie w wyborze i wdrażaniu tych rozwiązań, w celu najlepszego zarządzania Twoją infrastrukturą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz