Pilotage de la performance RH

Audyt aplikacji

Nell'control

Kiedy sytuacja się zmieni, może być potrzebny audyt aplikacyjny istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania, aby zoptymalizować ich wykorzystanie i działanie.

W kontekście codziennego funkcjonowania rozwiązania zarządczego może pojawić się szereg pytań:
– Wyniki ulegają pogorszeniu. Co jest tego przyczyną?
– Rozważamy przejęcie innej firmy. Czy mój system zarządzania może ją wchłonąć?
– Firma jest w trakcie reorganizacji. Jak możemy odpowiednio dostosować nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania?
– Zmieniam system ERP. Jaki to będzie miało wpływ na moje rozwiązanie do zarządzania wydajnością?

W takich sytuacjach, przed rozpoczęciem długiej i kosztownej pracy, wskazane jest sporządzenie bilansu „stanu zdrowia” Twojego rozwiązania w zakresie zarządzania wydajnością, aby zaplanować najlepszy sposób jego skalowania, wyjaśnić go i rozwiązać wszelkie trudności.


Audyt aplikacji, Twoje wyzwania:

  • Zagwarantowanie skalowalności rozwiązania w zakresie zarządzania w celu pokrycia obecnych i przyszłych potrzeb analitycznych
  • Wyjaśnienie i poprawa wydajności rozwiązania
  • Harmonizacja procesów konsolidacji i sprawozdawczości zarządczej

Audyt aplikacji: 360-stopniowy widok Twojego rozwiązania do zarządzania,
z Nell'control

Wykorzystanie Nell’control do audytu aplikacji rozwiązań do zarządzania oferuje widok 360 stopni:

  • Oddając do Twojej dyspozycji kombinację fachowych kompetencji biznesowych i infrastrukturalnych w zakresie rozwiązań zarządczych
  • Dostarczając rzeczowy, możliwy do prześledzenia i bezdyskusyjny raport dostarczony przez nasze rozwiązanie Nell’control. Twoje rozwiązanie w zakresie zarządzania będzie analizowane przez Nell’control, a Ty otrzymasz wszystkie istotne wskaźniki techniczne i funkcjonalne.
  • Dzięki zastosowaniu wypróbowanej i sprawdzonej metodologii audytu, która jest w stanie dostarczyć nie tylko oparty na faktach raport na temat „stanu zdrowia” Twojej platformy, ale również rekomendacje dotyczące dobrych praktyk do zastosowania w Twojej sytuacji oraz harmonogram wdrożenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ