Nell'Armonia, conduite du changement

W 100% na czas i w ramach budżetu

Implementacja

100% naszych projektów zostało zakończonych sukcesem, zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Nasza zwinna (Agile) metodyka zarządzania projektami jest dostosowana do wyzwań i organizacji naszych klientów.

Dzięki potrójnemu doświadczeniu biznesowemu, technicznemu i w realizacji projektów, Nell’armonia part of Accenture jest uznawana za kluczowy podmiot w organizacji projektów zarządczych, który korzysta z doświadczenia zdobytego w większych grupach korporacyjnych.

Wspólna realizacja jest kluczem do zoptymalizowanej ścieżki wsparcia prowadzącej do szybkiej autonomii zespołów klienta, podczas gdy projekt „pod klucz” ogranicza mobilizację zasobów wewnętrznych, czego efektem jest transfer kompetencji.

Ze względu na zakres funkcjonalny i dojrzałość potrzeby, zalecana będzie metodyka Agile.

Przyjęcie metodyki Agile

Podejście agile polega na połączeniu iteracyjnego, opartego na współpracy i adaptacyjnym sposobie pracy, który szybko daje rezultaty.

Po szczegółowym określeniu wszystkich potrzeb funkcjonalnych, które muszą zostać zaspokojone, określamy, opracowujemy i testujemy kolejne partie, które są istotne dla użytkowników.

Projekt jest oparty na modelach i demonstracjach dla użytkowników w miarę postępu konfiguracji.

methodologie de projet agile Nell'Armonia

Kluczowe czynniki sukcesu twojego projektu: "Myśl o rzeczach dużych, zacznij od małych"

  • Szkolenie zespołu administracyjnego przed rozpoczęciem projektu
  • Dostępność wewnętrznego zespołu do specyfikacji i wspólnych zadań wdrożeniowych
  • Pragmatyzm w wyborach, których należy dokonać na etapie analizy
  • Stabilność specyfikacji funkcjonalnych i technicznych po zatwierdzeniu
  • Zgodność infrastruktury technicznej z warunkami wstępnymi i dostarczenie jej w określonych terminach
  • Dostępność repozytorium i ekstrakcji danych w określonych terminach.
Méthode Projet agile EPM Nell'Armonia
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz