Formation my Nell'learning

Oferta nauczania w formule mieszanej

My Nell’Learning

 

My Nell Learning

Nasza oferta szkoleniowa My Nell’ Learning umożliwia wspólną naukę zgodnie z Twoimi potrzebami, dostępnością i konkretnym kontekstem.

My Nell’ Learning to unikalna oferta szkoleniowa „blended learning” na rynku, mająca na celu naukę i rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań Hyperion, Oracle, Tagetik i Anaplan.

Nasze cyfrowe i oparte na współpracy podejście do szkoleń jest dostosowane do Twoich linii biznesowych oraz do kontekstu i czasu realizacji projektów.

Jest to element nadrzędnego zobowiązania Nell’armonia: zaoferować Ci połączenie kompetencji biznesowych i technicznych oraz wspierać Cię w osiągnięciu pełnej i skutecznej realizacji celów zarządzania przedsiębiorstwem.

Elastyczne i zwinne podejście do szkolenia

Nasza oferta „blended learning” łączy szkolenia zdalne i szkolenia bezpośrednie, pracę w zespole i indywidualne uczenie się, w zróżnicowanej kombinacji, która ewoluowała wraz z rozwiązaniami rynkowymi:

 • e-learning
 • webinaria
 • tutoriale
 • warsztaty coachingowe

 • MOOCs
 • trening twarzą w twarz
 • filmy
 • odwrócone klasy

Ciągle rozwijający się mix „Digital Training” jest dostępny za pośrednictwem naszej multimedialnej platformy szkoleniowej my Nell’ Learning.

Zwiększanie autonomii swoich zespołów, przy wysokiej jakości i rygorystycznym podejściu.

Kursy są przygotowywane i prowadzone przez zespoły doświadczonych konsultantów, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie „w terenie”. Transfer wiedzy odbywa się w sposób zdecydowanie praktyczny i realistyczny.

Nasze metody edukacji i ułatwiania są dostosowane do Twoich ograniczeń w ofercie „blended learning”.

Przenoszenie kompetencji w zakresie narzędzi, w ramach danej działalności i projektu, pomagając pracownikom poprawić ich wyniki.

Wykorzystujemy naszą wiedzę biznesową i techniczną do opracowania szkoleń biznesowych/narzędziowych, które umożliwią szybkie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i zoptymalizują zwrot z inwestycji.

Na przykład:

 • Kontrola zarządzcza zastosowana w Oracle Hyperion Essbase.
 • Modelowanie budżetu: najlepsze praktyki w zakresie budowy osi w Planowaniu Oracle Hyperion.
 • Obliczenie pełnej analizy kosztów i marż w Oracle Hyperion Essbase.

Nell’armonia part of Accenture jest jedynym akredytowanym centrum szkoleniowym EPM we Francji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź do naszego cyfrowego katalogu