RPA Robotic Process Automation

Robot jako usługa

RPA

Nell'cloud, cloud privé Nell'Armonia

Rozwiązanie RPA dostarczone w naszej ofercie usług Nell’cloud: Robot jako usługa.

Oferta Nell’armonii part of Accenture Robot jako usługa umożliwia działom finansowym automatyzację niektórych powtarzających się, czasochłonnych i o niskiej wartości dodanej procesów biznesowych.

RPA (Robotic Automation Process) oznacza przekazanie obsługi aplikacji robotowi, w celu przetwarzania transakcji, edycji danych, wyzwalania reakcji i komunikacji z innymi systemami cyfrowymi. Robot wykonuje te czynności w sposób naśladujący człowieka, administratora.

 

Powierzenie najmniej efektywnych procesów asystentowi robotowi

 • Redukcja kosztów przetwarzania w przypadku powtarzających się zadań
 • Koncentracja budżetów na projektach o wysokiej wartości dodanej
 • Poprawa jakości usług dla użytkowników nawet w szczytowym okresie sprawozdawczym.

Cele jakościowe i kosztowe dla działu finansowego

Poprawa wiarygodności publikowanych danych

Zmniejszenie obciążenia zespołów i skrócenie czasu pracy

Koncentracja na analizie wyników

 

Zespoły mogą zostać uwolnione od najbardziej złożonych i czasochłonnych zadań, aby skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej.

Robot Asystent: Niezależny i prawie ludzki

 • RPA jest niezależna od technologii i współpracuje zarówno z aplikacjami internetowymi, rich client, Microsoft Office, Oracle, Anaplan Tagetik, jak równięż z aplikacjami OneStream, Citrix, TSE, SAP ERP, Salesforce.com, plikami PDF …
 • Jeden proces RPA zwykle obejmuje interakcję z wieloma z tych technologii..

 

Robot działa jak ludzki administrator.
Aby zoptymalizować jego działanie, można połączyć kilka działań.
Czynności jednostkowe wykonywane są znacznie szybciej i pewniej niż przy pomocy operatora ludzkiego.
Administratorzy są informowani o działaniach robota w regularnych odstępach czasu.
Robot jest dostępny 24/7.

Katalog robotów

Usługi „pod klucz”, aby dostosować się do Twojego kontekstu:


Pomoc w administracji

 • Pobieranie kursów walutowych online, obliczanie kursów średnich i ładowanie ich do aplikacji finansowych.
 • Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych aplikacji EPM w publicznej chmurze dostawcy, Przeładowywanie kopii zapasowych (PROD => DEV).


Pomoc w automatyzacji z użyciem robotów

 • Pomoc w uzgodnieniach wewnątrzgrupowych (Intercompany reconciliation)
 • Automatyzacja przypomnień aby zawsze pamiętać o terminach.Pomoc w zakresie powtarzalnej konserwacji

 • Automatyczne, bezregresyjne testy regularnych aktualizacji dla rozwiązań chmury publicznej.
 • Automatyzacja testów wydajności (po aktualizacji ustawień lub danych).

Rozwiązania wspomagające dostarczane w ramach usługi Nell'cloud.

  • Hosting asystenta.
  • Uczenie maszynowe: przewidywanie ewolucji procesu, lub systemu …
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: gwarantują wskaźnik dostępności na poziomie 99,998%.
  • Konserwacja procesu co miesiąc w celu zapewnienia realizacji zadań do wykonania.
  • Dostępność naszego centrum kompetencji, które w razie potrzeby pomoże w rozwoju asystenta

.