Conseil en systèmes de pilotage

Zakres i specyfikacje

Zakres, to co wyrażasz jest wyzwaniem (lub nie),

modelowanie go w proces, dane, zastosowanie, metody,

i w końcu przełożenie tego na konkretne propozycje rozwiązań.

 

Pomoc w usprawnianiu Twoich procesów, metodologicznie jest dostarczaniem Ci naszego doświadczenia w celu :

  • Skrócenia Twojego procesu budżetowania,
  • Ulżenia twoim prognozom, żeby robić je częściej,
  • Skrócenia terminów zamknięcia i publikacji,
  • Skoncentrowania się na alternatywnych metodach prognozowania: BBZ, budżety per program, prognoza krocząca a nawet predykcyjna

Usprawnianie to odbywa się poprzez modelowanie danych zarządczych, które muszą dostosować się do Twojego procesu:

  • Bardzo dokładnie, dla danych rzeczywistych, w sposób bardziej zagregowany dla projekcji i bardzo syntetycznie dla PMT,
  • Będąc otwartymi na dane zewnętrzne do modelowania „Beyond Finance” w celu wspólnego zarządzania funkcjonalnego.

Nell'Advisory oferuje Ci pragmatyczne wsparcie

cadrage-des-besoins-nellarmonia

  • Modelowanie Twoich potrzeb wewnątrz rozwiązań od fazy koncepcyjnej. Modelowanie, poza zakrzywianiem wyrażonych przez Ciebie potrzeb staje się również źródłem inspiracji.
  • Od tej fazy określa się kartografię aplikacyjną, która precyzuje linie bazowe i mapuje przepływy.
  • Integracja priorytetów i agendy zarządczej w ramach tego podejścia.


Kilkaset podjętych projektów zbudowało doświadczenie koncepcyjne tak jak zintegrowało nasze zespoły:

Integrowaliśmy, modelowaliśmy, wizualizowaliśmy, zbadaliśmy, odtworzyliśmy, kontrolowaliśmy, symulowaliśmy i prognozowaliśmy dane z funkcjami finansowymi, sprzedaży, kadrowymi i logistycznymi dla firm każdej wielkości i we wszystkich sektorach działalności.

Nasza kultura zaangażowania pozwala nam przewidywać ryzyko związane z Państwa projektem już na etapie projektowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Nell'advisory?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ