Nell'Armonia, digitalisation de la fonction finance

Digitalizacja funkcji finansowej

W obliczu nowych wyzwań, funkcja finansowa stała się głównym aktorem w transformacji cyfrowej.

Digitalizacja procesów, rozwiązania chmurowe i big data umożliwiają uproszczenie klasycznych („transakcyjnych”) procesów kompilacji i centralizacji danych oraz przesunięcie zaoszczędzonego czasu do, kreujących wartość dodaną, zadań EPM. Priorytetami kontrolerów są teraz analiza i, co jest jedną z ich podstawowych kompetencji, „opowiadanie historii”.


Digitalizacja funkcji finansowej, twoje wyzwania:

  • Wykorzystanie technologii cyfrowej, chmury i big data w celu włączenia finansów do procesu transformacji całego przedsiębiorstwa
  • Usprawnianie rozpowszechniania i dzielenia się informacjami w ramach przedsiębiorstwa
  • Wzmocnienie zarządzania procesem decyzyjnym i działalnością
  • Prowadzenie procesu decyzyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, szybki i precyzyjnie ukierunkowany
  • Poprawa produktywności Twoich zespołów, skupienie ich wysiłków na analizie, a nie na konsolidacji danych.

Nasza odpowiedź: wspieranie Ciebie w Twojej strategii cyfrowej

Cyfryzacja funkcji finansowej stała się kluczową kwestią dla działów finansowych.

Aby nadal pełnić rolę gwaranta wiarygodnych danych, działy finansowe musiały się dostosować i wdrożyć rozwiązania, które pozwalają im na prostą komunikację z resztą przedsiębiorstwa.

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu we współpracy z działami finansowymi, zespół Nell’armonii part of Accenture jest idealnym partnerem dla Ciebie

  • Doradzać w zakresie najlepszych rozwiązań do wdrożenia w konkretnych okolicznościach Twojej działalności.
  • Dostaczyć Ci rozwiązania on-premise (na serwerze lokalnym) lub SaaS (software as a service) w świetle Twoich szczególnych potrzeb.
  • Wspierać Cię we wdrażaniu KPI (Key Performance Indicators), kluczowych dla Twojej działalności.
  • Promować zarządzanie zmianą w Twoich zespołach, aby zoptymalizować ich adaptację przez użytkowników końcowych.

Bezpieczeństwo w chmurze

Profesjonalizm i kompetencje podmiotów działających w chmurze są gwarancją bezpieczeństwa w zakresie własności i ochrony danych.
Transformacja cyfrowa wiąże się z pojawieniem nowych obowiązków regulacyjnych, ze szczególnym naciskiem na zgodność i  funkcje kontroli w celu zapewnienia zgodności technicznej i prawnej.

 

Architecture cloud EPM Nell'Armonia

Pulpity menedżerskie

Business Intelligence oraz
funkcje analityczne umożliwiają
łatwe tworzenia pulpitów menedżerskich i analiz ad-hoc.

Poznaj naszą ofertę

Analiza masowa

a raczej predykcyjne Big data.
Dywersyfikacja i ogromny wolumen informacji
zmieniają metody analizy i prognozowania.

Poznaj naszą ofertę
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz