Conseil en systèmes de pilotage

Pulpity nawigacyjne

Funkcje business intelligence (BI) i analityczne pozwalają na łatwe tworzenie doraźnych, wspierających decyzje pulpitów nawigacyjnych i analiz.

Dzięki jednemu punktowi dostępu do gromadzenia, wyszukiwania i analizy danych, można rozpowszechniać w całym przedsiębiorstwie jedną rzeczywistość, dostępną w czasie rzeczywistym, w formie pulpitów, wizualizacji i raportów z analizy wstępnej.


Pulpity nawigacyjne i raporty analityczne, Twoje wyzwania:

  • Centralizacja danych w celu spełnienia wszystkich wymagań dotyczących analiz, raportowania, pulpitów i mobilnego BI
  • Tworzenie, publikowanie i łatwa aktualizacja modeli analitycznych ad hoc, raportów, pulpitów i analiz
  • Tworzenie, udostępnianie, konsultowanie i rozpowszechnianie raportów w Internecie, za pomocą telefonów komórkowych lub standardowych aplikacji Microsoft (Word, Excel, PowerPoint i SharePoint)
  • Uproszczenie i przyspieszenie procesu sporządzania miesięcznych raportów i analiz.

Nasza odpowiedź: ustrukturyzowanie i rozpowszechnieni pulpitów nawigacyjncyh

Rozpowszechnianie wiarygodnych informacji w całym przedsiębiorstwie na temat innowacyjnych i ergonomicznych urządzeń, które są dostępne dla wszystkich, bez poświęcania godzin na kopiowanie i wklejanie… jest to teraz możliwe dzięki dostępnym na rynku rozwiązaniom technologicznym.

Zwinne Business Intelligence

Zwinna BI, mobilna BI, wizualizacja danych, wyszukiwanie danych, samoobsługowy BI, interaktywny pulpit: nowe rozwiązania wizualizacji danych – proste, graficzne, często oparte na silnikach „in-memory” w celu zwiększenia wydajności – zapewniają użytkownikom znacznie większą autonomię i interaktywność.

Te przełomowe technologie oferują możliwości analizy i raportowania, które ułatwiają:

  • Ściślejszy nadzór nad działalnością i monitorowanie wdrażania strategii i związanych z nią planów działania
  • Przewidywanie i tworzenie coraz bardziej reaktywnych prognoz
  • Szybsze podejmowanie decyzji.
Tableau de bord finance business intelligence agile Nell'Armonia

Tworzenie Twoich broszur finansowych

Pomagamy Ci zautomatyzować tworzenie rocznych broszur finansowych, w oparciu o indywidualne szablony opracowane na podstawie kategorii używanych w Twoim systemie informacji finansowej.

Lafarge
Lafarge, pilotage de l'activité avec Oracle Planning
Business case

Lafarge wybiera Nell’armonię part of Accenture do zarządzania finansowego swoim biznesem cementowych.

Więcej informacji
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz