Pilotage de la performance RH

Zarządzanie wydajnością zasobów ludzkich

Nell'HR

KPI i inne wskaźniki, pulpity menadżerskie, procesy raportowania i narzędzia zarządzania wydajnością są obecnie integralną częścią codziennego funkcjonowania działu HR.

Nie mniej ważny od innych departamentów przedsiębiorstwa jest strategiczny wkład działu HR, który musi zapewniać zarządzanie zasobami ludzkimi w dwojakim celu: żeby mierzyć wyniki w zakresie zasobów ludzkich na podstawie odpowiednich wskaźników strategicznych i operacyjnych, wspólnych i skonsolidowanych za pomocą interaktywnych pulpitów; oraz żeby wykorzystywać wyniki w zakresie zasobów ludzkich, które muszą być włączone do priorytetów strategicznych przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie wydajnością zasobów ludzkich, Twoje wyzwania:

  • Efektywny pomiar wydajności procesów HR
  • Pomiar wpływu listy płac i jej rozwój
  • Pozycjonowanie funkcji HR w odniesieniu do ogólnej strategii korporacyjnej
  • Powiązanie wyników w zakresie zasobów ludzkich z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja działania funkcji HR
  • Wdrażanie wskaźników pomiarowych i określanie dźwigni dla wyników w zakresie zasobów ludzkich
  • Konstruowanie pulpitów nawigacyjnych zgodnie z celami strategicznymi i z naciskiem na ciągłe doskonalenie
  • Podjęcie roli partnera biznesowego, zwiększenie świadomości „kultury” zarządzania wśród menedżerów i pracowników.

Nasza odpowiedź: wstępna konfiguracja dedykowana do zarządzania wydajnością zasobów ludzkich

Korzystając z naszej znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością HR, skonstruowaliśmy wstępnie skonfigurowaną aplikację, która jest przeznaczona do pomiaru płac i, szerzej, jest poświęcona zarządzaniu finansowymi wskaźnikami HR.

Wyzwaniem jest zapewnienie bardziej efektywnego zarządzania raportowaniem i prognozowaniem zatrudnienia według kategorii pracowników, zarządzania listą płac oraz możliwości symulacji wpływu zmiany przepisów socjalnych na listę płac.

Wstępna konfiguracja dostarczona przez Nell’armonię part of Accenture jest w pełni dostosowywalna do Twoich potrzeb.
Nell’RH pozwala na wykorzystanie zidentyfikowanych dobrych praktyk i przyspiesza wdrożenie rozwiązania do zarządzania wydajnością zasobów ludzkich.


Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz