Pilotage de la performance RH

Zarządzanie wydajnością zasobów ludzkich

Nell'HR

KPI i inne wskaźniki, pulpity menadżerskie, procesy raportowania i narzędzia zarządzania wydajnością są obecnie integralną częścią codziennego funkcjonowania działu HR.

Nie mniej ważny od innych departamentów przedsiębiorstwa jest strategiczny wkład działu HR, który musi zapewniać zarządzanie zasobami ludzkimi w dwojakim celu: żeby mierzyć wyniki w zakresie zasobów ludzkich na podstawie odpowiednich wskaźników strategicznych i operacyjnych, wspólnych i skonsolidowanych za pomocą interaktywnych pulpitów; oraz żeby wykorzystywać wyniki w zakresie zasobów ludzkich, które muszą być włączone do priorytetów strategicznych przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie wydajnością zasobów ludzkich, Twoje wyzwania:

  • Efektywny pomiar wydajności procesów HR
  • Pomiar wpływu listy płac i jej rozwój
  • Pozycjonowanie funkcji HR w odniesieniu do ogólnej strategii korporacyjnej
  • Powiązanie wyników w zakresie zasobów ludzkich z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja działania funkcji HR
  • Wdrażanie wskaźników pomiarowych i określanie dźwigni dla wyników w zakresie zasobów ludzkich
  • Konstruowanie pulpitów nawigacyjnych zgodnie z celami strategicznymi i z naciskiem na ciągłe doskonalenie
  • Podjęcie roli partnera biznesowego, zwiększenie świadomości „kultury” zarządzania wśród menedżerów i pracowników.

Nasza odpowiedź: wstępna konfiguracja dedykowana do zarządzania wydajnością zasobów ludzkich

Korzystając z naszej znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością HR, skonstruowaliśmy wstępnie skonfigurowaną aplikację, która jest przeznaczona do pomiaru płac i, szerzej, jest poświęcona zarządzaniu finansowymi wskaźnikami HR.

Wyzwaniem jest zapewnienie bardziej efektywnego zarządzania raportowaniem i prognozowaniem zatrudnienia według kategorii pracowników, zarządzania listą płac oraz możliwości symulacji wpływu zmiany przepisów socjalnych na listę płac.

Wstępna konfiguracja dostarczona przez Nell’armonię jest w pełni dostosowywalna do Twoich potrzeb.
Nell’RH pozwala na wykorzystanie zidentyfikowanych dobrych praktyk i przyspiesza wdrożenie rozwiązania do zarządzania wydajnością zasobów ludzkich.


Prévisions de masse salariale

Le pilotage de la masse salariale
peut devenir un levier d'amélioration
de la performance de l'entreprise.

Nell'RH pilotage performance RH Découvrez nos solutions

Headcount reporting

Au cœur des préoccupations RH, financières
et réglementaires, le suivi des effectifs
est en perpétuel mouvement.

Nell'RH pilotage performance RH Découvrez nos solutions
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz