Nell'Armonia - Elaboration budgetaire

Budżetowanie, planowanie i prognozowanie

Czy Twój proces budżetowania, planowania i prognozowania jest ciągły, oparty na współpracy i zasilany  najaktualniejszymi danymi?

Zintegrowany i uporządkowany proces budżetowania i prognozowania, przygotowany we współpracy z innymi działami przedsiębiorstwa,  umożliwia opracowanie bardziej wiarygodnego budżetu oraz jego regularną aktualizację, co przyczynia się do skuteczniejszej analizy wyników ogólnych.


Twoje wyzwania w zakresie budżetowania, planowania i prognozowania:

  • Analiza wyników finansowych i określenie czynników wpływających na osiągane wyniki
  • Strukturyzacja procesu planowania oraz opracowywanie budżetów i prognoz w oparciu o procesy biznesowe
  • Zwiększanie wiarygodności gromadzenia informacji finansowych i niefinansowych
  • Oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy (workflow) do walidacji procesu budżetowania
  • Zarządzanie, w prosty sposób, otwieraniem i zamykaniem kampanii budżetowych
  • Dzielenie się jedną wersją informacji
  • Wdrażanie, w środowisku wielowymiarowym, wszystkich osi analizy wymaganych przez rachunkowość zarządczą
  • Zwiększanie niezawodności agregacji na poziomie grupy.

Nasza odpowiedź: uproszczenie i automatyzacja procesu przygotowania budżetu i prognozy kroczącej

Przygotowanie budżetu i wiarygodnych prognoz wymaga zastosowania rozwiązań pozwalających na gromadzenie informacji finansowych i niefinansowych w każdym dziale organizacji.

Oprócz samego zebrania danych, ważne jest aby ich źródło było jasno określone, bez konieczności zagłębiania się w wymiany e-mailowe, a wszystkie zmiany muszą być śledzone.

Ponadto, im większe jest przedsiębiorstwo, tym większa jest potrzeba walidacji przepływu pracy w oparciu o hierarchię organizacyjną. Natywna i automatyczna agregacja zebranych danych pozwala na analizę wyników finansowych przedsiębiorstwa, a następnie symulację wpływu poszczególnych zmian.

Budowa budżetu i sprawozdawczość

  • Zespoły Nell’armonii part of Accenture oferują połączenie wiedzy biznesowej i doświadczenia w realizacji projektów. Wspierają Cię przy wdrażaniu rozwiązań w zakresie przygotowania budżetu lub optymalizacji istniejących rozwiązań.
  • Każde przedsiębiorstwo ma swój własny, unikalny proces budżetowania i planowania: nasze zespoły oddają do Twojej dyspozycji całą swoją wiedzę biznesową, doświadczenie zdobyte w działach finansowych wielu francuskich i międzynarodowych grup oraz oferują Ci najbardziej efektywną konfigurację, przetestowaną w podobnych organizacjach.
Elaboration budgétaire Nell'Armonia

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wdrożenie on-premise, czy w trybie SaaS, umiejętności funkcjonalne i techniczne oferowane przez Nell’armonię part of Accenture pozwolą Ci wdrożyć Twoje rozwiązanie z pełną pewnością, na czas i w ramach zaplanowanego budżetu.

Gemalto processus et élaboration budgétaire Nell'Armonia
Gemalto, simplification processus d'élaboration budgétaire avec Oracle Planning
Business case

Gemalto wybiera wsparcie Nell’armonii part of Accenture w zakresie optymalizacji procesu i narzędzi budżetowania, planowania i prognozowania.

Więcej informacji
MGEN
MGEN, reporting et élaboration budgétaire
Business case

Sprawozdawczość, budżetowanie i rozkłady analityczne: wspólnie opracowany projekt.

Więcej informacji
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz!