Consolidation statutaire Nell'Armonia

Konsolidacja statutowa

Nell'conso

Kluczowym etapem cyklu sprawozdawczego jest konsolidacja statutowa przeprowadzana w coraz krótszych terminach i przy coraz większych wymogach w zakresie identyfikowalności.

Standardy i wymogi regulacyjne zobowiązują grupy korporacyjne do sporządzania i publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych z coraz ostrzejszymi ograniczeniami czasowymi, w sposób bardziej szczegółowy i z zachowaniem ciągłości badania informacji finansowych.

Przyspieszenie ustawowego procesu konsolidacji, oszczędza czas pracowników zaangażowanych w proces zamknięcia i pozwala skoncentrować się na analizie wyników finansowych.


Konsolidacja statutowa, Twoje wyzwania

 • Opracowywanie danych liczbowych zgodnie ze standardami, które podlegają ciągłym zmianom: MSSF 5, MSSF 11 itp.
 • Automatyzacja i przyspieszenie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, z zachowaniem ciągłości ścieżki audytu danych
 • Skrócenie procesu księgowego i konsolidacyjnego zamknięcia
 • Strukturyzacja i zarządzanie optymalnym, zorientowanym na użytkownika procesem konsolidacji
 • Zwiększanie bezpieczeństwa sprawozdawczości statutowej i poprawa sprawozdawczości zarządczej
 • Zapewnienie ustawowego składania sprawozdań finansowych w organach nadzorczych
 • Uproszczenie procesu zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
 • Tworzenie danych liczbowych w zmieniającym się zakresie konsolidacji: wykup, wydzielenie, połączenie itp.
 • Zmiana prezentacji struktury grupy: zarządzanie działalnością grupy za pomocą nowych struktur zarządzania (np. zmiana przyporządkowania kraju do regionu geograficznego lub przyporządkowania jednostki biznesowej do obszaru działalności lub oddziału).

Nasza odpowiedź: zwiększenie wiarygodności informacji finansowych

 • Nasz zespół oferuje połączenie wiedzy biznesowej i doświadczenia w realizacji projektów, co zapewnia lepsze wsparcie  przy wdrażaniu rozwiązań do konsolidacji statutowa lub optymalizacji istniejących rozwiązań.
 • Dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobytemu u bardzo wielu klientów (dużych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie konsolidacji statutowej, Nell’armonia part of Accenture oferuje swoim klientom korzyści wynikające ze zdobytej na przestrzeni lat wiedzy .
 • Szeroki zakres wdrożeń nadzorowanych przez Nell’armonię part of Accenture dał nam dogłębną wiedzę w tej dziedzinie, w kontekście krajowym i międzynarodowym: MSSF, francuskich GAAP, amerykańskich GAAP itp.

Akceleratory projektów

Nell'armonia part of Accenture oferuje rozwiązania łączące funkcjonalne i techniczne know-how w celu przyspieszenia ich wdrożenia

 • Oddajemy do dyspozycji naszych klientów wstępnie skonfigurowane narzędzie IFRS: Nell’conso, zaktualizowane o najnowsze standardy i najnowsze osiągnięcia produktowe, pozwalające na szybsze i zgodne z aktualnymi przepisami prawa działania konsolidacyjne.
 • Wykorzystując w pełni rozwiązania oferowane przez chmurę publiczną dostarczaną przez wydawców oprogramowania lub nasze własne rozwiązanie – chmurę prywatną, Nell’armonia part of Accenture proponuje wdrożenie ustawowych rozwiązań konsolidacyjnych w trybie SaaS (Software as a Service). Te zwinne rozwiązania pozwalają na szybkie wdrożenie kompleksowych rozwiązań konsolidacyjnych o charakterze statutowym.
Consolidation statutaire Nell'Armonia
AccorHotels
AccorHotels, Automatiser et sécuriser la consolidation statutaire et reproting groupe avec le cloud privé de Nell'Armonia
Business case

AccorHotels zautomatyzował i zwiększył bezpieczeństwo swoich operacji konsolidacji ustawowej i raportowania grupowego w prywatnej chmurze Nell’armonii part of Accenture.

Więcej informacji
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz