Nell'Armonia - Reporting de tresorerie et prévision

Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych

Nell'cash

Dla 80% przedsiębiorstw horyzont krótkoterminowej prognozy przepływów pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy. 40% przedsiębiorstw przygotowuje długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych, które wybiegają tylko o rok do przodu. *

Raportowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych umożliwia zarządzanie przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia cykli koniunkturalnych, zarządzania ryzykiem, kierowania operacyjnymi decyzjami inwestycyjnymi, przyczyniania się do myślenia strategicznego (FUSACQ), wspierania podejmowania decyzji kryzysowych.

Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych, Twoje wyzwania:

  • Pomiar ilości dostępnej gotówki, optymalizacja WCR i generowanie środków
  • Przewidywane krótko- i długoterminowego zapotrzebowania na środki pieniężne
  • Zabezpieczenie wpływów i wypływów pieniężnych
  • Modelowanie prognoz przepływu środków pieniężnych przy użyciu metody bezpośredniej lub pośredniej
  • Zwiększanie niezawodności systemów informatycznych związanych z prognozowaniem przepływów pieniężnych
  • Wprowadzenie dostosowanych procesów sprawozdawczych, specyficznych dla prognozowania przepływów pieniężnych.

*source : Badanie KPMG przeprowadzone wśród przedsiębiorstw o obrotach przekraczających 2 mld EUR

Nasza odpowiedź: zarządzanie przepływami pieniężnymi z Nell'cash

Jak można zwiększyć kontrolę nad przepływami pieniężnymi?

Kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych

Nell’cash to oparte w 100% na chmurze, gotowe do użytku, kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych:

 • Bezpieczne rozwiązanie
 • Umieszczone w chmurze i natychmiast dostępne
 • Dostosowywane do kontekstu i potrzeb użytkownika
 • Zintegrowany z Twoim środowiskiem pracy (Excel, aplikacje do prognozowania pracy)
 • Akceleratory projektów, redukujące koszty wdrożenia.

Zwiększanie wiarygodności prognoz przepływów pieniężnych

Z Nell’cash, możesz wykorzystać dane transakcyjne do:

 • Sporządzenia tymczasowego faktycznego lub prognozowanego Rachunku przepływów pieniężnych w kroczącym okresie 12 miesięcy
 • Wyboru opcji w zakresie przepływów operacyjnych, dla metody pośredniej i/lub bezpośredniej
 • Kalkulacji miesięcznej pozycji środków pieniężnych netto
 • Wyjaśnienia odchyleń
 • Dialogu z działem Treasury na wspólnych zasadach

DSO trend

Ekspert, gotowy do użycia i bezpieczny serwis, wolny od ograniczeń eksploatacyjnych

seuils d'alerte

Dostępność w bardzo krótkim czasie

alerte automatique

Uproszczona ogólna administracja

indicateurs clés

Planowana codzienna konserwacja, łatki i aktualizacje wersji

Disponibiite

Automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych

interface web unique

Możliwości administracyjne w oparciu o Excel

produits EPM

Automatyczny dostęp do najnowszych funkcji opracowanych przez dostawcę oprogramowania

Ekspert, gotowy do użycia i bezpieczny serwis, wolny od ograniczeń eksploatacyjnych

Zgodność z wersją "non-cloud" (on-premises)

Więcej informacji:
Pobierz broszurę Nell'cash