Nell'Armonia - Pilotage de la rentabilite

Zarządzanie rentownością

Ponad 75% osób odpowiedzialnych za decyzje w przedsiębiorstwach przeprowadza analizę kosztów według produktów i wykorzystuje szczegółowe raportowanie dotyczące rentowności poszczególnych klientów*.

Mimo, że maksymalizacja wartości jest priorytetem numer jeden dla działów finansowych, zarządzanie wydajnością nie jest możliwe bez szczegółowej analizy kosztów. Aby lepiej zrozumieć wpływ decyzji na rentowność oraz żeby dokonywać właściwych wyborów dotyczących oferty produktów i usług, według kanału dystrybucji, segmentu klientów, rynku itp.

Zarządzanie rentownością, Twoje wyzwania:

 • Poznaj rzeczywiste czynniki kształtujące koszty i  rentowność w swojej firmie
 • Zwiększ marże i zapewnij rentowność
 • Śledź i staraj się zrozumieć strukturę kosztów według produktu, klienta, rynku, kanału dystrybucji itp.
 • Modeluj najbardziej odpowiedni system kalkulacji kosztów aktywności, żeby zidentyfikować właściwe obszary działań
 • Popraw wykorzystanie/alokację zasobów
 • Symuluj wpływ otwarcia nowego rynku lub wdrożenia nowego kanału dystrybucji na koszty i rentowność
 • Zbierz, w uporządkowany sposób, wszystkie nośniki kosztów niezbędne dla zdefiniowanego modelu

*źródło: Ankieta Oracle

Nasza odpowiedź: Modeluj analizy kosztów

Kalkulacja kosztów, leżąca u podstaw analizy rentowności, jest procesem niestandardowym
i specyficznym dla każdej organizacji.
Co więcej, jest to czasami skomplikowany proces (obejmujący liczne kaskady alokacji kosztów w celu osiągnięcia pożądanej precyzji analitycznej), który generalnie wymaga dużej ilości danych.
Integracja systemu kalkulacji kosztów z systemem informacyjnym może bardzo szybko zmienić się w nieprzeniknioną dżunglę.


Zespoły Nell’armonii part of Accenture, złożone z byłych kontrolerów, dobrze znają metodykę kalkulacji kosztów i są specjalistami w zakresie rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem.

Wykorzystają dla Ciebie całe swoje doświadczenie we wdrażaniu:

 • Modelu kalkulacji kosztów o wystarczającej elastyczności, aby ułatwić jego utrzymanie i skalowalność,
 • Konfiguracji zapewniającej identyfikowalność i czytelność struktury kosztów,
 • Modelowania analitycznego odzwierciedlającego Twój biznes i umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji,
 • Procesów umożliwiających pozyskiwanie dużej ilości informacji w uporządkowany i możliwy do zidentyfikowania sposób oraz oferujących możliwość częstego udoskonalania modelu zgodnie z przyjętymi założeniami,
 • Rozwiązania które może być skutecznie wykorzystywane przez kontrolerów.
FDJ
FDJ, rentabilité par produit et par canal de distribution
Business case

Zarządzanie rentownością według produktu i kanału dystrybucji.

Odkryj więcej
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami teraz