OneStream - expertise

Powrót do meritum biznesu

OneStream

OneStream- plateforme unifiée CPM

Nell’armonia part of Accenture, certyfikowany integrator OneStream w zakresie konsolidacji, controllingu, sprawozdawczości finansowej.

Nowoczesna i ujednolicona platforma do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa

Budując swoje podejście na ujednoliconej platformie, OneStream dąży do uproszczenia procesów finansowych dzięki ujednoliconemu repozytorium danych z możliwością dostosowania poziomu szczegółów, nawet w najbardziej złożonych organizacjach.

Zapomnij o arkuszu kalkulacyjnym, wielu aplikacjach finansowych i wybierz jedną i scentralizowaną platformę CPM, gromadząc konsolidację finansową, budżetowanie, raportowanie zarządzania, prognozy finansowe, planowanie finansowe i operacyjne …

OneStream może być wdrożony, zarówno trybie chmury jak i bazując na infrastrukturze klienta.

 

Nowoczesna i jednolita platforma dla CPM

Korzystaj z ujednoliconego repozytorium danych z możliwością dostosowania poziomu szczegółowości

OneStream pozwala na korzystanie ze zunifikowanego repozytorium danych z możliwością dostosowania poziomu szczegółowości poprzez raportowanie lub przez jednostkę organizacyjną w ramach tej samej aplikacji.

Pobieraniem danych i ujednolicanie w ramach jednej platformy, konsolidacja finansowa, planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość i analiza finansowa, jakość danych.

OneStream pozwala na wyeliminowanie ręcznych zadań i przyspieszenie operacji finansowych dzięki standaryzacji procesów i platformy. Przy dodawaniu nowego modułu, rozwiązanie jest w stanie rozszerzyć system, odtwarzając konfigurację wykonaną wcześniej z innymi modułami. Pozwala to na uniknięcie integracji, walidacji lub uzgadniania danych między aplikacjami podczas porównywania danych rzeczywistych i prognozowanych.

OneStream nie „silosuje” swoich modułów, lecz przeciwnie, łączy je ze sobą , aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

 

Redukcja kosztów i oszczędność czasu

Połączenie dotychczas używanych aplikacji w jedną całość pozwala na znaczne obniżenie kosztów licencji, wdrożenia i utrzymania. Mając do dyspozycji tylko jedno środowisko, nie ma potrzeby integrowania rozwiązań między sobą ani mnożenia szkoleń.

XF MarketPlace

OneStream proponuje XF MarketPlace, swój appstore, pozwalający na dodawanie do istniejącej platformy nowych rozwiązań finansowych i operacyjnych bez zwiększania złożoności IT.

XF MarketPlace daje Ci dostęp do ponad 40 aplikacji finansowych i operacyjnych, które możesz szybko wdrożyć w swoim środowisku. Aplikacje te odpowiadają na precyzyjne potrzeby biznesowe i mogą być skonfigurowane i połączone z Twoją platformą w ciągu zaledwie kilku godzin.

 

Wdrożenie w chmurze czy we własnej infrastrukturze IT?

Z OneStream wybierasz tryb wdrożenia, który najbardziej Ci odpowiada: w chmurze lub na własnych serwerach. Nie ma rozróżnienia pomiędzy obydwoma trybami, co pozwala na migrację do chmury w dowolnym momencie. Niezależnie od wybranego trybu wdrożenia, OneStream zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i operacji oraz pełną dostępność and wydajność Twojej platformy.

Zamknięcie finansowe, konsolidacja i sprawozdawczość

Moduł konsolidacji i sprawozdawczości finansowej OneStream pozwala na tworzenie wszystkich rodzajów statutowych sprawozdań finansowych spełniających wymagania: US GAAP, IFRS, Multi-GAAP ale również tych bardziej specyficznych dla danego regionu.

OneStream pozwala Ci mieć wizję skutków Twoich przejęć, ale także testować różne scenariusze rozwoju biznesu. Jesteś teraz w stanie automatycznie zarządzać swoimi wewnątrzgrupowymi  eliminacjami lub uzgodnieniami.

Dzięki temu modułowi masz również dostęp do raportowania przepływów pieniężnych co pozwala na zarządzanie i przewidywanie wpływu transakcji w walutach obcych na Twoje wyniki.

 

Planowanie, budżetowanie i prognozowanie

Budżetowanie i prognozowanie jest uproszczone dzięki dynamicznemu wykorzystaniu formularzy internetowych i arkuszy kalkulacyjnych programu Excel. Masz dostęp do narzędzi kontroli przepływu pracy (workflow) i realizujesz kroczące prognozy, planowanie z góry na dół, z dołu w górę oraz na podstawie nośników kosztów działań.

Zarządzasz również długoterminowymi strategiami i analizujesz wartość dodaną różnych scenariuszy, w oparciu o kluczowe wskaźniki wydajności, rentowności i płynności.

W XF MarketPlace dostępnych jest kilka specjalistycznych aplikacji do planowania, które pozwalają na wizualizację wpływu różnych decyzji: People Planning, Capex Planning, Cash Planning, Thing Planning …

Sprawozdawczość i analizy

Dzięki funkcjom raportowania i analizowania możesz korzystać z wydajnej analizy biznesowej dzięki wcześniej skonfigurowanym raportom. Polegaj na sile OneStream w tworzeniu szczegółowych i ujednoliconych raportów.

Znajdź komfort Excela

Zintegrowany z OneStream, pozwala na szybkie dostarczanie analiz ad-hoc. Formuły i formaty Twoich modeli finansowych są zapisywane w dodatku Excel i udostępniane w sieci.

Buduj bogate i dynamiczne raporty dzięki Microsoft Office Blend, modułowi tworzenia raportów zbierającemu funkcje programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint za pomocą OneStream XF. Dzięki Microsoft Office Blend można tworzyć i standaryzować wykresy, schematy i dane wprowadzane do raportów.

Dzięki interaktywnym panelom nawigacyjnym i możliwości edycji zmiennych w czasie rzeczywistym, OneStream pozwala na szybsze i lepsze podejmowanie decyzji.

Financial Data Quality

Dzięki OneStream połączysz swoje systemy ERP i inne systemy źródłowe, dzięki złączom integracyjnym i przejdziesz, z pomocą intuicyjnego workflow, do zarządzania i weryfikacji jakości danych, do konsolidacji. Zbieranie i analiza danych jest w ten sposób uproszczona a procesy finansowe ustandaryzowane.

Dzięki wymiarom OneStream XF Origin zapewniona jest przejrzystość danych finansowych, ich wiarygodność i bezpieczeństwo.

Potrzebujesz prezentacji?
Skontaktuj się z nami teraz